De Lumo Foundation ontleent haar naam aan het Esperanto woord voor licht. Voor de stichting heeft het licht een centrale plaats in het gebied dat zij bestrijkt, omdat niet alleen het bijzondere licht van kuststreken maar ook dat van natuurlijke, landelijke vlakten in heel Europa en ook daarbuiten de kunstenaars die bijeenkwamen in de kunstenaarskolonies heeft betoverd.

De Esperanto taal heeft voor Domburg een bijzondere betekenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden Belgische vluchtelingen een veilig heenkomen in de badplaats. Onder hen de kunstenaar Jozef Posenaer en zijn zusje Maria Posenaer, die in 1915 gratis Esperanto-cursussen verzorgde ten huize van de toenmalige burgemeester van Domburg. Esperanto werd in 1887 ontworpen door een joodse oogarts en filoloog met een Russische, Poolse en Litouwse achtergrond met de bedoeling het mensen uit verschillende culturen gemakkelijk te maken met elkaar te communiceren.

NIEUWS

TENTOONSTELLING DEEL COLLECTIE
De LUMO Foundation zal enkele of meer werken uit haar Collectie vanaf ca. half september 2021 tot
ca. half april 2022 in bruikleen geven voor een tentoonstelling in het MTVP Museum Domburg, die het
ICEAC voornemens is te organiseren rondom de CFVV verzameling die het beheert.