Doelstelling

De Lumo Foundation heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de Europese kunstenaarskolonies in het algemeen en de kunstenaarskolonie Domburg in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te bereiken door het doen en bevorderen van onderzoek naar de Europese kunstenaarskolonies en door het organiseren van projecten voor studenten, kunstenaars en onderzoekers & het creëren van mogelijkheden voor samenwerking tussen hen.