De Lumo Foundation heeft als streven het verwerven, in stand houden en openbaar maken van een veelzijdige verzameling boeken, documenten- & fotoarchieven en kunstwerken van en over kunstenaarskolonies in Europa.

Nieuws

TENTOONSTELLING DEEL COLLECTIE

De LUMO Foundation zal enkele of meer werken uit haar Collectie vanaf ca. half september 2021 tot ca. half april 2022 in bruikleen geven voor een tentoonstelling in het MTVP Museum Domburg, die het ICEAC – the International Centre for the Study and Documentation of the European Artists’ Colonies in Domburg – voornemens is te organiseren rondom de CFVV verzameling die het beheert.