Het bestuur

Voorzitter : Francisca van Vloten
Secretaris : Lemke van Slijpe
Penningmeester : Inge van Leusen
Lid: Arnold van Houtum
Lid : Roderik de Wilde

Statutaire zetel Domburg
info@lumofoundation.eu

KvK-nummer 77812514
RSIN 861155713

Postadres:
Postbus 335
7400 AH Deventer

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De LUMO FOUNDATION staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeft te worden betaald. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status bepaalde belastingvoordelen.

LUMO

De Lumo Foundation ontleent haar naam aan het Esperanto woord voor licht. Voor de stichting heeft het licht een centrale plaats in het gebied dat zij bestrijkt, omdat niet alleen het bijzondere licht van kuststreken maar ook dat van natuurlijke, landelijke vlakten in heel Europa en ook daarbuiten de kunstenaars die bijeenkwamen in de kunstenaarskolonies heeft betoverd.

De Esperanto taal heeft voor Domburg een bijzondere betekenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden Belgische vluchtelingen een veilig heenkomen in de badplaats. Onder hen de kunstenaar Jozef Posenaer en zijn zusje Maria Posenaer, dat in 1915 gratis Esperanto-cursussen verzorgde ten huize van de toenmalige burgemeester van Domburg. Esperanto werd in 1887 ontworpen door een joodse oogarts en filoloog met een Russische, Poolse en Litouwse achtergrond met de bedoeling het mensen uit verschillende culturen gemakkelijk te maken met elkaar te communiceren.

DOMBURG & KUNST

Beleidsplan

Jaarverslag

Financiële verantwoording

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij de secretaris van de stichting.

Voor vragen, opmerkingen of contact kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.