Het bestuur

Voorzitter : Francisca van Vloten
Secretaris : Lemke van Slijpe
Penningmeester : Inge van Leusen
Lid: Arnold van Houtum
Lid : Roderik de Wilde

Statutaire zetel Domburg
info@lumofoundation.eu

KvK-nummer 77812514
RSIN 861155713

Postadres:
Postbus 335
7400 AH Deventer

LUMO

De Lumo Foundation ontleent haar naam aan het Esperanto woord voor licht. Voor de stichting heeft het licht een centrale plaats in het gebied dat zij bestrijkt, omdat niet alleen het bijzondere licht van kuststreken maar ook dat van natuurlijke, landelijke vlakten in heel Europa en ook daarbuiten de kunstenaars die bijeenkwamen in de kunstenaarskolonies heeft betoverd.

DOMBURG & KUNST

Beleidsplan

Financiële verantwoording

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij de secretaris van de stichting.

Voor vragen, opmerkingen of contact kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.