Collectie

Boeken

De collectie omvat meer dan 5000 boeken, toegespitst op kunstenaarskolonies in Europa en in bruikleen gegeven aan het ICEAC ten einde als Bibliotheek toegankelijk te zijn voor onderzoekers. De boeken zijn digitaal op te zoeken.

In de Bibliotheek zijn de Kunstenaarskolonies gerangschikt naar land en stroming, afhankelijk van hun kunst- of cultuurhistorische betekenis. Aparte planken zijn gewijd aan de grote vernieuwers in de kunst, zoals Van Gogh, Kandinsky en Mondriaan, en ook Klimt, Toorop en anderen.

Documenten

Kopie van de voorzijde van een brief van Piet Mondriaan aan Mies Elout-Drabbe, geschreven in 1912 in Parijs, in 1990 in de KB te Den Haag ontdekt.

De tijdens onderzoeken vergaarde documentatie (zoals brieven, geboortebewijzen en artikelen, veelal in kopie) is ondergebracht in archiefkasten, – mappen en –dozen.

Foto’s

Naast talrijke foto’s en prentbriefkaarten van kunstwerken omvat de LUMO collectie (Coll. LF) vele historische foto’s en prentbriefkaarten van Domburg, portretfoto’s van vroegere kunstenaars en vele hedendaagse foto’s van kunstenaarskolonies in Europa en daar georganiseerde tentoonstellingen.

Prentbriefkaarten van werken uit de collectie CFVV, die voor bruiklenen ter beschikking staan. V.l.n.r. Ferdinand Hart Nibbrig, Maurice Góth, Kurt Schwitters en Jan Toorop.

Oude prentbriefkaarten van Domburg uit de collectie van de LUMO Foundation.

Foto’s van Jan Toorop, Mies (Elout-)Drabbe, Piet Mondriaan, Ada, Sárika en Maurice Góth, Coll. LF.

Foto’s rondom euroart Tentoonstellingen in Arvika Zweden 2005, Dachau Duitsland 2005 en Klaipeda/Nidden Litouwen 2007 en Schwaan Duitsland 2018, Coll. LF.

Kunstwerken

In 2021 verwierf de LUMO Foundation door schenking de olieverf De Oostkerk in Middelburg, in 1969 door Jac. Prince geschilderd, en het drieluik Bij de Duinen uit 2000, van de hand van de Nederlands-Hongaarse kunstenaar Krisztián Horváth.

De Oostkerk in Middelburg, Jac. Prince
Bij de Duinen, Krisztián Horváth

De collectie van de LUMO Foundation omvat onder meer de vier hieronder genoemde werken. Aan een inventarislijst wordt gewerkt en de collectie van de Stichting wordt bij voortduring uitgebreid.

Schilderijen van Armand Jamar, Euphrosine Beernaert, Emmanuel Viérin en een aquarel van German Grobe.